Maklumat Pengguna

Maklumat SPM

Maklumat STPM

Maklumat Matrikulasi

Maklumat Muet

Selangkah - Sistem Semakan Syarat Kelayakan Program ke UiTM
Bahagian Pengambilan Pelajar (BPP), Universiti Teknologi MARA
http://www.selangkah.uitm.edu.my

KOD UiTM/UPU
Program
MDAB - Mengubah Destini Anak Bangsa
PD002 •
Pra Diploma Perdagangan
PD007 •
Pra Diploma Sains
PA - Pusat Asasi
PI005 • E0601
ASASI UNDANG-UNDANG (UiTM)
PI007 • E0600
ASASI UNDANG-UNDANG (KPM)
PI009 • E0400
ASASI KEJURUTERAAN
PI020 • E0150
ASASI TESL
PI080 • E0001
ASASI SAINS
AD - Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka (FSSR)
AD110 • E2111
DIPLOMA SENILUKIS DAN SENIREKA
AM - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
AM110 • E2230
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
AM120 •
DIPLOMA IN CORPORATE ADMINISTRATION 0
AP - Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur
AP111 • E2340
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH
AP114 • E2330
DIPLOMA UKUR BAHAN
AP115 • E2320
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
AP116 • E2310
DIPLOMA BANGUNAN
AP117 • E2304
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
AP119 • E2303
DIPLOMA UKUR BANGUNAN
AP120 • E2350
DIPLOMA SAINS GEOMATIK
AP121 • E2352
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI)
AP122 • E2351
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM)
AP148 • E2302
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP
AP243 • E2300
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA)
AS - Fakulti Sains Gunaan (FSG)
AS113 • E2045
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER
AS114 • E2044
DIPLOMA MIKROBIOLOGI
AS115 • E2043
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN
AS116 • E2001
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
AS117 • E2042
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
AS118 • E2041
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL
AS120 • E2000
DIPLOMA SAINS
BM - Fakulti Pengurusan Perniagaan
BM111 • E2220
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BM114 • E2226
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
BM115 • E2222
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS)
BM117 • E2227
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
BM118 • E2250
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
BM119 • E2221
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
PH - Fakulti Farmasi
PH110 • E2060
DIPLOMA FARMASI
SR - Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
SR111 •
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI
SR113 • E2260
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN
KOD UiTM/UPU
Program
AC - Fakulti Perakaunan
AC110 • E2210
DIPLOMA PERAKAUNAN
AC120 • E2211
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
AT - Fakulti Agrotek dan Perladangan
AT110 • E2054
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
EC - Fakulti Kejuruteraan Awam
EC110 • E2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
EE - Fakulti Kejuruteraan Elektrik
EE110 • E2424
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN DAN INTRUMENTASI)
EE111 • E2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
EE112 • E2421
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
EH - Fakulti Kejuruteraan Kimia
EH110 • E2440
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
EM - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
EM110 • E2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
HM - Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
HM110 • E2240
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
HM111 • E2241
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
HM112 • E2243
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM115 • E2242
DIPLOMA SENI KULINARI
HS - Fakulti Sains Kesihatan
HS110 • E2031
DIPLOMA KEJURURAWATAN
HS111 • E2033
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
HS112 • E2037
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN
HS113 • E2036
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN
HS114 • E2035
DIPLOMA FISIOTERAPI
HS115 • E2034
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA
IM - Fakulti Pengurusan Maklumat
IM110 • E2201
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
IM120 •
DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
MC - Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
MC110 • E2130
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA
MC111 •
DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN
MU - Fakulti Muzik
MU110 • E2112
DIPLOMA SENI MUZIK
CS - Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM)
CS110 • E2810
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
CS111 • E2822
DIPLOMA STATISTIK
CS112 • E2821
DIPLOMA SAINS AKTUARI
CS143 •
DIPLOMA SAINS MATEMATIK
CT - Fakulti Filem, Teater & Animasi
CT111 • E2121
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN)
CT112 • E2122
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)
CT113 • E2123
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)
CT114 • E2124
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)
Maklumat Pengguna
Maklumat SPM