Maklumat Pengguna

Maklumat SPM

Maklumat STPM

Maklumat Matrikulasi

Maklumat Muet

Selangkah - Sistem Semakan Syarat Kelayakan Program ke UiTM
Bahagian Pengambilan Pelajar (BPP), Universiti Teknologi MARA
http://www.selangkah.uitm.edu.my

KOD UiTM/UPU
Program
MDAB - Mengubah Destini Anak Bangsa
PD002 •
Pra Diploma Perdagangan 0
PD007 •
Pra Diploma Sains 0
PA - Pusat Asasi
PI005 • E0601
ASASI UNDANG-UNDANG (UiTM) 0
PI007 • E0600
ASASI UNDANG-UNDANG (KPM) 0
PI009 • E0400
ASASI KEJURUTERAAN 0
PI020 • E0150
ASASI TESL 1
PI080 • E0001
ASASI SAINS 0
AD - Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka
AD110 • E2111
DIPLOMA SENILUKIS DAN SENIREKA 1
AM - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
AM110 • E2230
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 0
AM120 • E2232
DIPLOMA IN CORPORATE ADMINISTRATION 0
AP - Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur
AP111 • E2340
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH 1
AP114 • E2330
DIPLOMA UKUR BAHAN 0
AP115 • E2320
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 0
AP116 • E2310
DIPLOMA BANGUNAN 0
AP117 • E2304
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 1
AP119 • E2303
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 0
AP120 • E2350
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 0
AP121 • E2352
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 0
AP122 • E2351
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 0
AP148 • E2302
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 0
AP243 • E2300
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 1
AS - Fakulti Sains Gunaan
AS113 • E2045
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 0
AS114 • E2044
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 0
AS115 • E2043
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 0
AS116 • E2001
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 0
AS117 • E2042
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 0
AS118 • E2041
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 0
AS120 • E2000
DIPLOMA SAINS 0
BM - Fakulti Pengurusan Perniagaan
BM111 • E2220
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 0
BM114 • E2226
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 0
BM115 • E2222
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 0
BM117 • E2227
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 0
BM118 • E2250
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 0
BM119 • E2221
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN 0
PH - Fakulti Farmasi
PH110 • E2060
DIPLOMA FARMASI 0
SR - Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
SR111 • E2261
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 0
SR113 • E2260
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 1
KOD UiTM/UPU
Program
AC - Fakulti Perakaunan
AC110 • E2210
DIPLOMA PERAKAUNAN 0
AC120 • E2211
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 0
AT - Fakulti Agrotek dan Perladangan
AT110 • E2054
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 0
EC - Fakulti Kejuruteraan Awam
EC110 • E2410
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 0
EE - Fakulti Kejuruteraan Elektrik
EE110 • E2424
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN DAN INTRUMENTASI) 0
EE111 • E2425
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 0
EE112 • E2421
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 0
EH - Fakulti Kejuruteraan Kimia
EH110 • E2440
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 0
EM - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
EM110 • E2430
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 0
HM - Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
HM110 • E2240
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 0
HM111 • E2241
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 0
HM112 • E2243
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 0
HM115 • E2242
DIPLOMA SENI KULINARI 0
HS - Fakulti Sains Kesihatan
HS110 • E2031
DIPLOMA KEJURURAWATAN 0
HS111 • E2033
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 0
HS112 • E2037
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 0
HS113 • E2036
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 0
HS114 • E2035
DIPLOMA FISIOTERAPI 0
HS115 • E2034
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 0
IM - Fakulti Pengurusan Maklumat
IM110 • E2201
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 0
IM120 • E2290
DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 0
MC - Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
MC110 • E2130
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 1
MC111 • E2131
DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN 0
MU - Fakulti Muzik
MU110 • E2112
DIPLOMA SENI MUZIK 1
CS - Fakulti Sains Komputer dan Matematik
CS110 • E2810
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 0
CS111 • E2822
DIPLOMA STATISTIK 0
CS112 • E2821
DIPLOMA SAINS AKTUARI 0
CS143 • E2820
DIPLOMA SAINS MATEMATIK 0
CT - Fakulti Filem, Teater & Animasi
CT111 • E2121
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 1
CT112 • E2122
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 1
CT113 • E2123
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 1
CT114 • E2124
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 1
Maklumat Pengguna
Maklumat SPM